Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie;

Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -20.762
Voorgestelde wijziging € -68
Begroting na wijziging € -20.831
ga terug