Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1

Er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

Naar verwachting zullen de vervoerskosten Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 voor Wassenaar stijgen ten opzichte van de begroting. Dit is uiteraard nog wel afhankelijk van de aantallen ritten en zones in de laatste maanden van dit jaar. Dit blijkt uit de cijfers die door de contractbeheerder (MRDH) zijn aangeleverd.
De kostenstijging heeft een drietal oorzaken:

  • Vermindering van de BDU-bijdrage;
  • Stijging van de beheerskosten;
  • Stijging van het aantal ritten en gereden zones.

Daarentegen verwachten we net als vorig jaar lagere kosten voor rolstoelen.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.075
Voorgestelde wijziging € -8
Begroting na wijziging € -1.083
ga terug