Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een betere bereikbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, waarbij de veiligheid voor fietsers en voetgangers gewaarborgd blijft.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -4.771
Voorgestelde wijziging € 21
Begroting na wijziging € -4.750
ga terug