Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

2.3 Recreatieve havens

2.3.1

Het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de Dorpshaven en het havenkanaal

Er is vanwege prioritering geen krediet beschikbaar gesteld voor de aanpak van het openbaar gebied van het Havankanaal. Zie projectrapportage Havenkanaal

Lasten

€ * 1000
Begroot € -13
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -13
ga terug