Najaarsnota 2019

P1 Veiligheid

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast;

Verhogen van de sociale veiligheid;

De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels;

Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven;

Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.813
Voorgestelde wijziging € -42
Begroting na wijziging € -2.855
ga terug