Najaarsnota 2019

P1 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2.1

Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid investeren in participatie, door de samenwerking in veiligheidsketen, bewoners, maatschappelijke organisaties te behouden en te bevorderen

Lasten

€ * 1000
Begroot € -721
Voorgestelde wijziging € -72
Begroting na wijziging € -792
ga terug