Najaarsnota 2019

P1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1.1

Bij crisisbeheersing ligt het accent op preventie en zelfredzaamheid. We ondersteunen kwetsbare groepen waar het nodig is

1.1.2

De brandweer anticipeert op de ontwikkelingen van de samenleving (bijvoorbeeld veroudering) en fysieke omgeving (onder andere klimaatverandering). Hierbij gaat het vooral om het beïnvloeden van brandveilig gedrag en het vergroten van het bewustzijn m

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.092
Voorgestelde wijziging € 30
Begroting na wijziging € -2.062
ga terug