Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5.1

Het zorgvuldig en waardig naar de overledenen en nabestaanden beheren van de begraafplaats

Lasten

€ * 1000
Begroot € -143
Voorgestelde wijziging € -3
Begroting na wijziging € -145
ga terug