Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid

7.1.1

Uitvoeren wettelijke en niet-wettelijke taken op het gebied van gezondheidszorg

7.1.2

Opstellen en implementeren uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid conform beleidsplan Sociaal Domein

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.772
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -1.773
ga terug