Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

7.2 Riolering

7.2.1

Zorgen voor de afvoer van het afvalwater

Via het integraal gebiedsgericht werken zijn de knelpunten en kansen binnen het project Kerkeboslaan en omgeving in beeld gebracht.  De voorbereiding van dit project is hiermee uitgebreid waardoor de start van de uitvoering is vertraagd naar 2020.

De werkzaamheden in de Raadhuislaan en omgeving starten eind 2019 en worden voortgezet in 2020. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening riolering is in 2019 daardoor beperkt.

7.2.2

Optimaliseren van het grondwatermeetnet

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.846
Voorgestelde wijziging € -10
Begroting na wijziging € -1.855
ga terug