Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.3.1

Faciliteren waar dat nodig is, passend binnen de beleidsdoelen en mogelijkheden van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur

Lasten

€ * 1000
Begroot € -381
Voorgestelde wijziging € -45
Begroting na wijziging € -426
ga terug