Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

5.1 Sportbeleid en activering

5.1.1

Stimuleren dat meer mensen gaan sporten

5.1.2

Versterken van de positie van het Wassenaars Sportcontact als partner in de ontwikkeling van het sportbeleid

Lasten

€ * 1000
Begroot € -522
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -523
ga terug