Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties

5.2.1

Samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen bijvoorbeeld bij het delen van accommodaties

5.2.2

Multifunctioneel gebruik en  breed toegankelijk maken van de sportfaciliteiten

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.240
Voorgestelde wijziging € -7
Begroting na wijziging € -1.246
ga terug