Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1

Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting

Dit is meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan.

4.2.2

De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden

Middels het Integraal Huisvestingsplan wordt aangegeven wanneer een aanpassing van de onderwijshuisvesting in de planning wordt opgenomen.

4.2.3

Optimaal gebruik onderwijsgebouwen

Onderwijsgebouwen zijn in eerste instantie voor de scholen. Onderwijsruimten kunnen ook gebruikt worden door andere instanties. Dit wordt gestimuleerd.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.791
Voorgestelde wijziging € 11
Begroting na wijziging € -1.780
ga terug