Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1.1

Zorg dragen voor voldoende openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is sinds enige jaren verzelfstandigd. Het bestuur is verantwoordelijk. De gemeente onderneemt actie als het bestuur van het openbaar onderwijs niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. Dit is niet aan de orde.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -54
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -55
ga terug