Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Gymzaal Burmanlaan

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

5-9-2017

Rapportageperiode

1-5-2019

31-8-2019

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

5-9-2022

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

In raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld en zijn specifieke kwaliteitseisen benoemd. Een belangrijke kwaliteitseis vormt de wens voor een turnkey gymzaal concept gebaseerd op een vernieuwende visie op bewegen en bewegingsonderwijs. Na de zomer zullen de kwalitatieve eisen worden verwoord in een Programma van Eisen en zal de aanbesteding plaatsvinden.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Voorbereidingskrediet van € 34.000 incl. BTW voor gymzaal.

Verleend krediet

34.000

Besteed tot peildatum

7.427

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

26.573

Dekking

Budget € 1,39 miljoen incl. btw (€1,15 miljoen excl. btw) voor de realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.

Bedrag dekking

1,39 mln

Tijd

Planning

Aanbesteding gymzaal eind 2019 en opleveren gymzaal eind 2020.

Vastgestelde einddatum project

31-12-2020

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

31-12-2020

Capaciteit (interne uren)

Projectleider min. 8u/week voor gymzaal en realisatie sporthal Dr. Mansveltkade. Voorbereidingskrediet geeft ruimte voor externe ondersteuning. Variabele inzet projectteam.

Geraamd voor totale project

NTB

Besteed tot peildatum

8u/week per april '19