Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Warenar

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

Startdatum project

Rapportageperiode

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

Peildatum rapportage

31-8-2019

Omschrijving project

Een advies aan de raad over de vorm, inhoud en kaders over de toekomst van de Warenar aan de Kerkstraat 75, die als uitgangspunt dienen om tot een haalbaar en rechtmatig plan te komen.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Geld

Krediet

Verleend krediet

Besteed tot peildatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Bedrag dekking

Tijd

Planning

Dit najaar neemt het college een besluit over het plan voor de Warenar.

Vastgestelde einddatum project

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Het advies wordt binnen de huidige capaciteit van de WODV opgesteld.

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum