Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Sporthal Wassenaar

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

4-9-2017

Rapportageperiode

1-5-2019

31-8-2019

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

5-9-2022

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Realisatie van een combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

In de raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld. Dit najaar zal een Schets Ontwerp inclusief gedetailleerde kostenopstelling en vervolgens een Voorlopig Ontwerp worden opgeleverd. In dit proces moet duidelijk worden of een combisporthal op basis van de programmatische eisen en wensen binnen het gestelde budget realiseerbaar is. Een risico hierbij vormen de sterk gestegen bouwkosten.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Geld

Krediet

Voorbereidingskrediet van € 70.000 incl. BTW voor de sporthal.

Verleend krediet

50.000

Besteed tot peildatum

43.060

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

6.940

Dekking

Budget voor realisatie Sporthal van 7,4 miljoen incl. BTW.

Bedrag dekking

Sporthal: 7,4 miljoen

Tijd

Planning

Aanbesteding sporthal eind 2019, besluitvorming 2020 en geplande oplevering sporthal medio 2022.

Vastgestelde einddatum project

5-9-2022

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

NTB

Besteed tot peildatum

8u/week per april 2019.