Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.4 Musea

5.4 Musea

5.4.1

Faciliteren Brandweermuseum

Lasten

€ * 1000
Begroot € -13
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -13
ga terug