Najaarsnota 2019

P3 Economie

3.4 Economische promotie

3.4 Economische promotie

3.4.1

Kwaliteitsverbetering van het strand samen met ondernemers vormgeven

Lasten

€ * 1000
Begroot € -324
Voorgestelde wijziging € -32
Begroting na wijziging € -356
ga terug