Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.61 OZB Woningen

0.61 OZB Woningen

0.6.1

Het totaal van de OZB blijft binnen de geprognosticeerde inflatiecorrectie

Lasten

€ * 1000
Begroot € -212
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -212
ga terug