Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1

Optimaliseren van het vastgoedbeheer

0.3.2

Verduurzamen van het vastgoed en besparen op energielasten

0.3.3

Een voorstel opstellen over de toekomst van de buitenplaats de Paauw

0.3.4

Afstoten van gebouwen die niet bijdragen aan gemeentelijke doelen en/of een wettelijke taak zijn

In het najaar wordt een voorstel over de Warenar aan de raad voorgelegd.

Ontwikkelingen
De gemeente sluit met initiatiefnemers voor ontwikkelingen in de gemeente anterieure overeenkomsten af. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd, zo ook over het kostenverhaal. Op deze manier worden de kosten die de gemeente voor deze ontwikkeling maakt verhaalt op de initiatiefnemer. Voor de diverse ontwikkelingen in de gemeente worden externe projectleiders/adviseurs ingehuurd die kunnen worden betaald vanuit deze bijdragen.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -508
Voorgestelde wijziging € -11
Begroting na wijziging € -519
ga terug