Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.2 Burgerzaken

0.2 Burgerzaken

0.2.1

Tijdig en klantgericht helpen van de inwoners en de ondernemers volgens het uitgangspunt "digitaal als het kan, persoonlijk waar nodig"

0.2.2

De informatiebeveiliging binnen de gemeente voldoet aan de wettelijke normen. Deze normen zijn voor alle gemeenten hetzelfde en zijn vastgelegd in het gemeentelijk vastgesteld informatieveiligheidsbeleid

0.2.3

De kostendekkendheid van de leges wordt verhoogd

Lasten

€ * 1000
Begroot € -983
Voorgestelde wijziging € -19
Begroting na wijziging € -1.002
ga terug