Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Voorlinden

Portefeuillehouder

Wassenaar

Ambtelijk aanspreekpunt

Mulder

Begindatum

1-9-2016

Verwachte einddatum

1-6-2020

Stakeholders

Museum Voorlinden

Omschrijving project

Vergunningverlening en realisering definitieve oplossing voor parkeren.

Belang voor de gemeente

Definitief oplossen van de parkeerproblematiek in en rond landgoed Voorlinden en in de wijk Binnen-Klingen.

Betrokkenheid gemeente

Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving. Afstemming met andere overheden/adviseurs.

Planning

De aanvraag voor een definitieve uitbreiding van de parkeervoorziening moet vóór 1 december 2019 zijn ingediend. Daaraan voorafgaand wordt de haalbaarheid van de definitieve oplossing met provincie, omgevingsdienst, RCE en buurtbewoners onderzocht. De aanvraag voor de definitieve oplossing is uitgebreid en duurt daarmee tenminste een half jaar. De planning is verder afhankelijk van mogelijk bezwaar en beroep.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Dat er geen (bestuurlijk) draagvlak is voor een definitieve oplossing.

Parkeerproblemen in de wijk Binnen-Klingen.

Inzet van boa’s (zit ook grenzen aan)

Afbeelding project Voorlinden