Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.6 Media

5.6 Media

5.6.1

Faciliteren van een eigentijdse en ondernemende bibliotheek

5.6.2

Regie voeren op bibliotheekfunctie

5.6.3

Aandacht hebben voor laaggeletterdheid

5.6.4

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten

Lasten

€ * 1000
Begroot € -684
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -684
ga terug