Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed

5.5.1

Stimuleren en faciliteren van de eigenaren van het cultureel erfgoed

5.5.2

Meer verantwoordelijkheid laten bij eigenaren van erfgoed, met duidelijke waarborgen

5.5.3

Uitvoering van het erfgoedbeleid is doelmatig en wordt alleen indien noodzakelijk door de gemeente zelf uitgevoerd

Lasten

€ * 1000
Begroot € -342
Voorgestelde wijziging € -82
Begroting na wijziging € -424
ga terug