Najaarsnota 2019

P3 Economie

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3.1

Streven naar optimale dienstverlening aan ondernemers en bedrijven

De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers(verenigingen) en bezoeken bedrijven om de vraag proactief op te halen en inzicht te verkrijgen over trends en ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren

Lasten

€ * 1000
Begroot € -102
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -102
ga terug