Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

0.8.1

Verantwoorden van lasten en baten die niet zijn toe te rekenen aan andere taakvelden

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.198
Voorgestelde wijziging € 831
Begroting na wijziging € -368
ga terug