Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7.1

Bestuur en organisatie zijn tijdig en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het is daardoor mogelijk om tijdig te anticiperen op de gevolgen en hierop beleid te ontwikkelen.

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug