Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.5 Treasury

0.5 Treasury

0.5.1

De financieringsfunctie van de gemeente is zo georganiseerd dat we een zo optimaal mogelijk  financieringsresultaat behalen

Lasten

€ * 1000
Begroot € -32
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -32
ga terug